اتوبار و باربری معمولاً به جای هم استفاده می‌شوند ولی اتوبار بیشتر برای باربری های داخل شهر است که کار اسباب کشی را با ماشین وانت بار و خاور انجام می‌دهند. بین این دو چند تفاوت وجود دارد.

اول اینکه اتوبارها معمولاً به صورت سنتی در دفتر و مغازه اداره می‌شوند و زیر نظر اتاق اصناف هستند. یعنی به صورت شرکت ثبت شده نیستند و شخصیت حقوقی ندارند.
اتوبارهای استان های مختلف در ایران خدمات بسته‌بندی و ارسال کارگر خالی و ارسال وانت بار دارند.
باربری استانها بیشتر فعالیت ماشین سنگین دارند و برای برون شهری مناسب هستند. وقتی یک مشتری نیاز به ماشین بین شهری داشته باشد به باربری نوبهار زنگ می‌زند. اتوبار ها هماره ماشین سنگین و بزرگتر از خاور مسقف مثل کامیون 911 و کامیون تک و جفت و تریلی ندارند و بیشتر سرویس حمل بار درون شهر انجام می‌دهند و برای سرویس خارج شهری از باربری کمک گرفته میشه.