باربری در اصل به شرکت هایی گفته می شود که وظیفه اصلی آنها جابه جایی کالا اعم از اسباب منزل , اداره ,… از راه های زمینی ,هوایی و دریایی می باشد.اتوبارها نیز از زیر مجموعه های شرکت های باربری هستند که وظایفی همانند باربری دارند با این تفاوت که حمل و نقل را فقط از راه زمینی انجام می دهند.