خیر-علاوه بر حمل و نقل درون شهری و تحت پوشش قرار دادن اکثر مناطق کرمانشاه , جابه جایی کالا به صورت برون شهری نیز انجام می شود و امکان انتقال بار به تمام نقاط ایران وجود دارد